Orchids and faceIn deze hectische tijd en verharde samenleving zijn mensen meer dan ooit op zoek naar waarachtige liefde, bewuste en liefdevolle seksualiteit.

Nu religie en maatschappelijke normen en waarden vervagen moeten we zelf op zoek gaan naar wat goed en waar voor ons is. Hoe we onze eigen morele en ethische grenzen stellen en afbakenen. Dit is een kans en een uitdaging! Daarom worden steeds meer mensen zich bewust van hun seksualiteit en hun liefdes- en seksrelaties.

Men kiest er steeds vaker voor om doelbewust iets over seksualiteit en seksuele relaties te leren en men gaat er steeds minder van uit dat het aangaan en onderhouden van seks- en of liefdes relaties iets is dat ieder mens van nature perfect beheerst. Iedereen ervaart wel eens gedurende zijn of haar leven dat het met de liefde en/of de seks wat minder gaat. Dit kan allerlei redenen en oorzaken hebben. Belangrijk is dat we ons realiseren dat we mensen in beweging zijn en dat transformaties op het seksuele – en relationele vlak in ieder mensenleven onvermijdelijk zijn.

Omdat mensen langer leven en zich nog op hoge leeftijd fit en gezond voelen is seks op hogere leeftijd ook een nieuw thema in onze samenleving. Juist voor ouderen is het een mooie kans zich te verdiepen in seksualiteit en liefde op een manier waar men tot dan toe nog niet aan toegekomen was.

Daarnaast zijn er talloze mensen die aardig gelukkig zijn in hun liefdes- en seksleven, maar die de behoefte voelen hun liefdes- en seksleven te perfectioneren om zo nog meer te kunnen genieten en op een nog bewuster niveau met liefde en seksualiteit om te gaan.

In onze praktijk verwelkomen wij al deze mensen! Wij werken met singles en stellen (ook homoseksuele stellen) van 18 tot 80 jaar. Daarnaast organiseren wij groepsbijeenkomsten met verschillende doelen en thema’s.